Alkalmainkról általában

Gyülekezeti alkalmaink nyitottak, bárki számára! Szeretjük egymást, és vendégeinket is igyekszünk szeretetünkkel körülvenni. Alkalmainkat igyekszünk személyes, családias hangulatban, feszélyezettség és merevség mentesen tartani. Ha úgy érzed, szeretnéd megismerni közösségünket, az alábbi alkalmakon megtalálsz minket:

Rendszeres gyülekezeti alkalmaink időpontjai és helyszínei

Szerda 19:00, Bibliaóra
Szombat 18:30, Ifi alkalom
Vasárnap 9:00, Imaóra, énekek, közben külön termekben korosztályonként gyerekfoglalkozások
Vasárnap 10:00 Istentisztelet (minden hónap első vasárnapján úrvacsora)
Vasárnap 18:00 Istentisztelet, személyes szolgálatok

Szerdai bibliaóra

Szerdán este, aki szabaddá tudja tenni magát, és kedve van egy kisebb közösségben Bibliát tanulmányozni, folyamatosan változó témákról kötetlenebb hangulatban beszélgetni: szerdai bibliaóránkon ezt megteheti. Pásztorunk folyamatosan készül témákkal, erről igéket olvas, és röviden beszél, majd ezután az alkalmon résztvevők hozzászólhatnak, egymással megbeszélhetik a felmerült kérdéseket, imakérések hangzanak el, és az alkalom imaközösséggel zárul.

Szombati ifjúsági alkalom

Szombaton esténként egy nagyon kellemes, oldott, laza hangulatban van együtt átlagosan 10-12 fiatal, nagyjából a 14-30 éves korosztályból.
Minden alkalmon éneklünk, ifjúsági alkalmakon valaki készül időnként egy-egy igei gondolattal, amiért közösen, vagy kis csoportokban imádkozunk, valaki készül egy témával, amit hosszabban átbeszélgetünk. Ezek többnyire mai, hétköznapi témák, amik érintik a fiatalokat. Megnézzük mit mond a Biblia ezekről a dolgokról.
Beszélgetünk személyes élményeinkről, de problémáinkról is. Jó elmondani, jó meghallgatni, jó imádkozni Istenünkhöz. Jó együtt lenni. Ha ebbe a korosztályba tartozol, és szeretnél minket megismerni, várunk!

Vasárnap délelőtt

Reggel 9 órakor közös énekléssel (keresztény szakzsargonnal: dicsőítéssel) kezdjük a napot. A gyülekezet dicsőítő zenekara vezeti az énekeket: Zongorával, elektro és akusztikus gitárokkal, basszusgitárral, többszólamú énekkel...a zenekar igyekszik képezni magát, hogy a zene minősége is méltó legyen nagy Istenünkhöz! Jó Istent dícsérni, és ezzel indítani a napot!

9:20 környékén egy soros személy az imaóra vezetők közül (8 erre kiválasztott fő van a gyülekezetben) kiáll, és egy adott témában buzdítja a gyülekezetet imára. Imádságainkat saját szavainkkal, természetesen mondjuk el Istenünknek (nem betanult klisékkel), mint Atyánknak, aki figyel gyermekeire. Az imaközösség során aki úgy érzi, bátran, hangosan imádkozik, majd valaki más folytatja. Jó hallgatni egymás imáját. Erősíti a hitünket, épít.

Az imaóra alatt a gyerekeknek több csoporban gyerekfoglalkozások vannak, minden korcsoportnak a maga szintjén. Az óvodásoknak egyszerűen, szemléletesen, sok-sok példával mondjuk el a Bibliai történeteket, az alsótagozatosoknak, és a felsőtagozatos nagyobb gyerekeknek pedig komolyabban, részletesebben, igényük szerint. Sok gyerek van ezeken az alkalmakon, szeretnek együtt lenni kortársaikkal. A legtöbb gyereknek itt életreszóló barátságai alakulnak, amellett, hogy együtt, játszva megismerik a Biblia tanításait.

10 órakor már a gyerekekkel együtt, közösen folyik az istentisztelet, legtöbbször pásztorunk prédikációját hallgatjuk, de időnként vannak vendég-tanítók is a gyülekezetünkben. Az istentisztelet része a közös éneklés is.

Havonta egyszer, a hónap első vasárnapján a gyülekezet bemerített tagjai közösen vesszük az Úrvacsorát, megemlékezve az Úr Jézus haláláról, és feltamadásáról, arról, amit értünk tett: eltörölte bűneinket, örök életet adott azoknak, akik hiszünk benne. (János evangéliuma 3.rész 16.vers)

Vasárnap délután

A délelőtti 10 órás istentisztelethez hasonló alkalom van gyülekezetünkben vasárnap késő délután. Azonban kicsit kötetlenebb, az alkalom végén lehetőség nyílik, hogy bárki elmesélje egy-egy lelki élményét, megtapasztalását, vagy elmondjon egy számára kedves verset, elénekeljen egy éneket. Ezek a szolgálatok (mert ezek egymás felé szolgálatok a szó szoros értelemben: építik a közösséget) színesek szoktak lenni, hiszen mindannyian különbözőek vagyunk, különböző beállítottsággal, érdeklődéssel, adottságokkal, és Isten így szeret minket. Várunk mindenkit vasárnap délutáni alkalmainkra is!

Rendhagyó alkalmak - közösségi vasárnapok, hitmélyítők

Időnként rendezünk közösségi vasárnapokat, ekkor a gyülekezet együtt ebédel, és a délután folyamán családias hangulatban abszolút kötetlenül együtt beszélgetünk.

Minden évben szervezünk néhány ún. hitmélyítő hétvégét, amikor egy-egy meghívott előadó 3 napos program keretében kifejt néhány témát a Bibliából. Jó együtt tanulni mi az amit Isten mond nekünk az igéjében!

Klubok, családi napok és gyerekprogramok

A gyülekezet szervez rendszeres, és időszakos klubokat gyerekeknek (Kis-Ifi, Nyári gyerekhetek, Családi napok).

Ezekről a programokról részletesebben a "Gyerekek" menüpontok alatt írunk.